۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

 • آنچه در مورد پروتز چانه و گونه نمیدانستید!

  _ هم در خانمها وهم در آقایان، فاصله بین دو زاویه فک 25 تا30 درصد کمتراز فاصله دواستخوان گونه است.
  _ دریک عکس نیمرخ دقیق، جلوترین نقطه گونه نباید بیشتر از نیم سانت متر عقب تر از خط خنده nasolabial fold باشد.
  _ زاویه بین لب وچانه (labiomental angle) بطور طبیعی 110 تا 130 درجه است.

 • پاسخ به سوالات شایع در مورد پروتز چانه و گونه

  _ آیا گذاشتن پروتز چانه باعث بهتر شدن ظاهر غبغب هم میشود؟ پاسخ: معمولا با افزایش طول افقی چانه بعداز گذاشتن پروتز چانه، ظاهر غبغب هم بهتر میشود ولی در بسیاری موارد لازم است همزمان لیپوساکشن غبعب هم انجام شود.
  _ طول عمل جراحیهای پروتز چقدراست؟ پاسخ: به طور معمول طول عمل پروتز چانه حدود نیم ساعت است وطول عمل پروتز گونه وزاویه فک حدود یک ساعت است.

 • دستورات قبل و بعد از پروتز چانه و گونه

  _ یک هفته قبل ودوهفته بعداز جراحی از داروهای رقیق کننده خون مثل آسپیرین،پروفن،ویتامین ای ،مکملهای گیاهی استفاده نکنید مگراینکه دکتر شما دستور دیگری داده باشد.
  _ در روزهای اول بعداز جراحی باید سرحداقل سی درجه بالاتر از بدن باشد. این به معنی استفاده از بالش زیرسروشانه هاست.