۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

دستورات قبل و بعد از تزریق ژل
_ اگرسابقه تبخال دارید اطلاع دهید تا درمان پیشگیری تجویز شود.
 _ یک هفته قبل از تزریق از داروهای رقیق کننده خون مثل کومادین وپلاویکس، آسپیرین، بروفن، داروهای گیاهی مثل سیر، ویتامین ای، وامگا3 استفاده نکنید. درصورتی که با دستور متخصص قلب آسپیرین مصرف میکنید قبل از قطع آسپیرین از پزشک خود اجازه بگیرید.
 _ بعداز تزریق، کمپرس سرد در کاهش ورم وکبودی موثراست.
_ از گرمای مستقیم مثل دوش داغ، سونا،آفتاب گرفتن و ورزش شدید درچند روز اول بعداز تزریق اجتناب کنید.
 _ تا دوهفته بعداز تزریق ژل از درمانهای لیزر یا ماساژصورت اجتناب کنید.
 _ در صورت بروز کبودی، استفاده از قرص یا ژل موضعی آرنیکاو نوشیدن آب آناناس تازه برای رفع سریعتر کبودی مفید است. پوشاندن کبودی با آرایش اشکالی ندارد.