۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

دستورات قبل و بعد از تزریق بوتاکس
 _ خانمها درصورتی که باردار یا دوران شیردهی هستند باید پزشک خود را مطلع کنند چون دراین موارد نباید تزریق بوتاکس انجام شود. درواقع هنوز مشخص نشده که آیا بوتاکس می تواند باعث مشکل درجنین شود و یا درشیر ترشح میشود یاخیر.
 _ برای اجتناب از کبودی، درصورت امکان از یک هفته قبل از مصرف داروهای رقیق کننده خون مثل آسپیرین بروفن، ویتامین ای خودداری کنید. درصورت وجود بیماری قلب، قبل از قطع آپیرین از پزشک خود اجازه بگیرید. مصرف الکل هم باعث احتمال بیشتر کبودی میشود.
 _ برای مدت چهارساعت بعداز تزریق بوتاکس، ناحیه درمان شده را دستکاری نکنید ودراین مدت دراز نکشید.
 _ حداقل برای ده روز بعداز تزریق بوتاکس از درمانهای لیرز یا میکرودرم درناحیه تزریق اجتناب کنید.
_ ممکن است حرکت دادن ناحیه تزریق شده مثلا اخم کردن مکرر یا بالا انداختن ابروها طول شروع اثر را کوتاه ترکند.
 _ تعدادبسیارکمی از بیماران ممکن است بعداز تزریق بوتاکس سردرد خفیفی داشته باشند. دراین صورت مصرف استامینوفن کافی است.