۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

دستورات قبل و بعد از لیپوساکشن غبغب
_ داروهایی که باعث اختلال سیستم انعقادی می شوند مثل آسپیرین باید قبل از عمل قطع شوند.
_ برای جلوگیری از لخته شدن خون در رگهای عمقی، داروی ضدبارداری باید از یکماه پیش از عمل قطع شود.
_ بعداز عمل باید سر تخت بالا باشد .
_ چندین روز بعداز عمل باید غذای نرم استفاده شود.
_ بیمار روز بعداز عمل می تواند دوش بگیرد.
 _ بیمار تا دو هفته بعداز عمل از پانسمان فشاری استفاده می کند.
 _ تا سه هفته بعداز عمل نباید فشار خون بیمار بالا رود. بعداز این زمان ورزش ممکن است البته برداشتن وزنه وورزشهای برخوردی باید سه هفته دیگر محدودشوند.
_ ماساژ در این عمل لازم است چون تجمع خون وچربی مرده وجود خواهد داشت. ماساژملایم (بصورت هل دادن نه مالیدن) می تواند در هفته سوم شروع شود. توده های موجود ممکن است برای از بین رفتن به سه ماه زمان نیاز داشته باشند.
 _ کاهش حس منطقه ساکشن شده معمولا وجود دارد و درعرض سه ماه عادی میشود.