۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

آنچه در مورد تزریق ژل نمیدانستید!
  •  بهترین ژل برای تزریق در بینی، رستیلن است.جویدرم بعلت جذب آب زیادی که دارد ورم زیادی در این ناحیه ایجاد میکند. رادیس (کلسیم هیدروکسی آپاتیت )را میتوان در بینی استفاده کرد ولی با احتیاط خیلی زیاد.
  •  سازمان غذا وداروی آمریکا در تاریخ زیر فیلرهای موجود را تایید کرد: رستیلن2003 _ رادیس وجویدرم 2006_ پرلن 2007_ بلوترو2011_ والوما2013
  •  برای بیحس شدن پوست با کرم EMLA، یک ساعت زمان نیاز است.
  •  در یک ناحیه صورت میتوانیم چندنوع مختلف ژل را همزمان استفاده کنیم.
  •  برخلاف ژلهای اسید هیالورنیک، رادیس موجب ایجاد کلاژن جدید دربافت میشود.
  •  استفاده از رادیس در لب وخط اخم ممنوع است.
  •  در سن زیر 30 سال، معمولا ازبین تزریق چربی و تزریق ژل، ژل را توصیه می کنیم زیرا در این سنین متابولیسم آینده نامشخص است وممکن است افزایش وزن بیمار، صورت که تحت تزریق چربی قرار گرفته بیش از حد چاق شود.