۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

آنچه در مورد تزریق چربی نمیدانستید!
• تزریق چربی علاوه بر پر کردن قسمتهای مختلف صورت، باعث بهبود کیفیت پوست صورت هم میشود که به علت عملکرد سلولهای بنیادی است.
• نگهداری چربی اضافی درفریزر فایده ای ندارد. برای اینکه سلولهای چربی زنده بمانند طریقه فریز کردن باید همان روشی باشد که درمورد تخمکهای انسان استفاده میشود که به صورت فریز کردن بسیار سریع است. علاوه براین برای محافظت از سلولهای چربی قبل از فریز کردن باید از موادی استفاده شود که فعلا فقط در مراکز تحقیقاتی دردسترس است. بنابراین صرفا گذاشتن چربی در فریزر برای استفاده بعدی کار صحیحی نیست.
• بعداز تزریق چربی درصورت بعداز 2 هفته باکاهش ورم تاحدود 3ماه کاهش حجم ناحیه تزریق شده را خواهیم داشت وبعداز آن به تدریج افزایش حجم را خواهیم دید. این افزایش حجم تا12 ماه بعد از عمل ادامه خواهد داشت و به این دلیل است که ترجیح می دهیم تا یکسال بعداز عمل، روتوش انجام نشود.
 • از آنجا که در تزریق چربی،پیوند سلولهای زنده را داریم، حجم این چربی با تغییر وزن تغییر میکند. این تغییرات حتی از چربی قبلی خود صورت هم بیشتر است چون چربی تزریق شده خصوصیات چربی محل برداشت را باخود دارد که معمولا شکم وران است. همانطور که چربی با افزایش وزن بیشتر حجیم میشود وبا کاهش وزن سخت تر کاهش می یابد، همین حالت در چربی تزریق شده درصورت وجود خواهد داشت. به این دلیل افرادی که تغییرات وزنی 10 کیلو گرم یا بیشتر دارند کاندید خوبی برای عمل تزریق چربی نیستند.
• برخلاف بسیاری از فیلرها (ژل ها) که قوام سفت تری دارند، چربی اثر کمتری در تغییر شکل فک، خطوط خنده، و بافتهای سطحی دیگر را دارد.
 • میزان جذب چربی دور دهان زیاد است وبیماران باید از این محدودیت آگاه باشند.
 • بافت چربی تنه بالاترین درصد سلولهای بنیادی در بدن را دارد (حدود20% درمقابل 1%در مغز استخوان).