۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

آنچه در مورد بوتاکس نمیدانستید!
• نورونوکس درسال 2004 توسط سازمان غذاوداروی کره جنوبی تایید شده ولی توسط سازمان غذا ودارو آمریکا تایید نشده است.
• BTXA تنها بوتاکس چینی است که توسط دولت چین تایید شده است.البته توسط سازمان غذا ودارو تایید نشده است.
 • Botox درسال 2002، Dysport درسال 2009 ،Xeomin درسال2011 توسط سازمان غذا وداروی آمریکا تایید شده اند.
• اطلاعات کلینیکی که تایید کننده دستورات بعداز تزریق بوتاکس برای جلوگیری از افتادگی پلک یا بهتر شدن نتیجه باشد وجود ندارد. با این حال ،بعضی پزشکان به بیماران توصیه میکنندکه برای چهار ساعت خم نشوند،روی محل تزریق فشار نیاورند، یا دراز نکشند،در روز تزریق ورزش نکنند.ممکن است حرکت دادن ابروها توسط بیمار برای 90 دقیقه بعداز تزریق باعث افزایش جذب داروو اثر بیشتر شود.
• ناحیه اثر دیسپورت وسیع تر از بوتاکس است.
• بوتاکس میتواند مانع عرق کردن بیش حد در زیر بغل شود.نتیجه این تزریق بسیار خوب است وممکن است تا یک سال باقی بماند. مجموعا 100واحد آمریکا بوتاکس یا300 واحد دیسپورت برای این کار لازم است. سازمان غذا وداروی آمریکا این درمان را در سال 2004 تایید کرده است.
• تزریق برای درمان میگرن مزمن توسط سازمان غذا داروی آمریکا در 2010تایید شده است.در بیمارانی که این درمان موثر است اثر ضددرد 3_6 ماه ادامه می یابد وبسیار قابل توجه است. در دیگرا ممکن است اثر قابل توجهی دیده نشود.
• حاملگی وشیردهی از موراد منع مصرف بوتاکس هستند.
 • تزریق نباید 3_6 ماه قبل از جراحی پلک یا لیفت ابرو انجام شود.
 • تزریق هم زمان بوتاکس و ژل اشکالی ندارد.