۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

به اشتراک بگذارید.
لوزه ها خط مقدم دفاع سيستم ايمني بدن محسوب مي شوند . لوزه هاي كامي(palatine tonsils)  دو توده گرد در عقب و دو طرف گلو هستند. لوزه سوم ( آدنوئيد-Adenoid) در بالاي گلو ، پشت بيني و سقف دهان ( كام نرم ) بوده و از طريق دهان يا بيني ديده نمي شود و ديدن آن نيازمند استفاده از وسايل خاصي مي باشد.دو مشكل شايع درگيركننده لوزه ها و آدنوئيد  عبارتند از : عفونتهاي مكرر بيني و گلو ، و بزرگي قابل توجه آنها كه موجب گرفتگي بيني و يا اشكال در تنفس ، بلع،و خواب مي شود.

مشكلات ديگر لوزه ها عبارتند از آبسه دور لوزه ، التهاب مزمن لوزه ، عفونت حفره هاي كوچك داخل لوزه ها كه موجب رسوبات سفيد بدبو و درد و تورم در لوزه ها مي شوند.سرطان لوزه اگرچه شايع نيست، نيازمند تشخيص و درمان زود هنگام مي باشد.

علايم بزرگي لوزه ها و يا آدنوئيد :


      
  •  تنفس بيشتر از راه دهان مي باشد.
  •  صدا ، نشانه گرفتگي بيني است .
  •  ترشح مزمن بيني
  •  عفونتهاي مكرر گوش
  •  خروپف موقع خواب
  •  بيقراري درخواب ،قطع تنفس براي چند ثانيه در خواب

درمان بيماريهاي لوزه و لوزه سوم چگونه است؟

عفونتهاي باكتريايي لوزه ها ابتدا با آنتي بيوتيك ها درمان مي شوند . برداشتن جراحي لوزه ها و يا لوزه سوم ممكن است در موارد زير توصيه شوند:

  •  عفونتهاي مكرر عليرغم درمان آنتي بيوتيكي
  • اشكال تنفس  به علت بزرگي لوزه ها و يا لوزه سوم . اين اختلال منجربه اختلال خواب و خواب آلودگي در روز شده و ممكن است باعث اختلالات رفتاري يا تحصيلي در بعضي كودكان شود.