۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

به اشتراک بگذارید.
تيغه ( سپتوم – septum ) بيني ديواره اي است كه حفره بيني را به دو قسمت تقسيم مي كند. تقريباً در ۸۰% موارد تيغه بيني كاملاً در خط وسط نيست ولي مشكلي ايجاد نمي كند. انحراف تيغه بيني حالتي است كه تيغه بيني شديداً از خط وسط منحرف شده است .

 

در اين موارد ، شايعترين شكايت، اشكال تنفس از بيني مي باشد.در بعضي موارد ، تيغه بيني منحرف مي تواند موجب اختلال در تخليه سينوسها شده  و باعث عفونت مكرر سينوسها شود .شكايات ديگر عبارتند از خونريزي مكرر از بيني ، درد صورت ، سردرد ، ترشحات پشت حلق ، تنفس صدادار موقع خواب (در كودكان).

درمان انحراف تيغه بيني ، جراحي (سپتوپلاستي) مي باشد . اين جراحي از طريق سوراخهاي بيني انجام مي شود و برش پوستي ، كبودي ، يا علايم خارجي ديگري ندارد.  اين جراحي مي تواند همراه با  جراحي زيبايي  بيني يا جراحي سينوس انجام شود.